Met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika reizen


Met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika reizen

In juni 2015 voerde het Home Affairs Department van Zuid-Afrika een wetswijziging door voor het reizen met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika. Naast een geldig paspoort werd het voor ouder(s) verplicht om voor elk minderjarig kind een onverkort (“unabridged”) geboortecertificaat te kunnen overleggen bij aankomst in Zuid-Afrika. Het doel van deze regelgeving was om kinderhandel tegen te gaan.

Hoe goed de insteek van deze wet ook was, het leverde reizende ouders met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika flink wat extra werk op, omdat de onverkorte geboorteaktes alleen te bestellen zijn bij de gemeente waar het kind destijds geboren was, niet bij de gemeente waar je nu ingeschreven staat. Sinds de invoer van deze regel had Zuid-Afrika te maken met een terugloop van het aantal gezinstoeristen dat het land bezocht. Veel gezinnen kozen vanwege deze drempel een andere gezinsvriendelijke vakantiebestemming. Met ingang van 11 november 2019 is deze wet nu teruggedraaid. Lees de press release van South Africa Tourism "SA Tourism welcomes decision to waiver Unabridged Birth Certificate" en de mediapublicatie van Home Affairs "Home Affairs signs the waiver which allows foreign children to enter the Republic without birth certificates"

Met minderjarige kinderen naar Namibië en Botswana reizen

Let op: reis je met je kinderen ook door andere Afrikaanse landen, zoals bijvoorbeeld Namibië of Botswana, dan zul je nog steeds de onverkorte geboortecertificaten moeten kunnen overleggen. In deze landen is dezelfde wet nog wel van kracht.

Meer informatie over het reizen met minderjarige kinderen naar Zuid-Afrika

De geruchten van het terugdraaien van de wet gingen al enkele maanden, maar het is nu definitief. Wat er met name gewijzigd is, is dat het nu 100% duidelijkheid is dat er bij aankomst in Zuid-Afrika geen aanvullende documenten meer nodig als men reist met minderjarigen. Zie hieronder de benodigde documenten die je moet kunnen tonen bij aankomst in Zuid-Afrika:

met minderjarige kinderen naar zuid afrika reizen

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verifieer deze informatie altijd op juistheid, volledigheid en actualiteit bij de desbetreffende instanties en organen.

Terug