Ter hande stelling Algemene Voorwaarden Peri Peri Reizen:

Op de reizen en de dienstverlening van Peri Peri Reizen zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn hier als PDF-document te downloaden. U heeft PDF-reader software nodig om het gedownloade bestand te kunnen openen, gebruik hiervoor bijvoorbeeld Adobe Reader dat gratis te downloaden is.

Algemene Voorwaarden Peri Peri Reizen


1. Prijsvoorbehoud
1. Indien door (Afrikaanse) overheden en/of instanties ad hoc (toegangs)prijzen gewijzigd worden en/of extra toeslagen of belastingen geheven worden, dan behouden wij ons het het recht voor routes en prijzen aan te passen en door te berekenen. Dit recht geldt ook voor reeds geboekte reizen. 

2. De prijzen van buitenlandse reizen zijn op dit moment vrij van BTW. Indien de BTW-voorschriften worden gewijzigd, dan passen wij de prijzen aan. 

3. Peri Peri Reizen kan niet garanderen dat de prijzen die op de website vermeld staan 100% correct en up to date zijn. Neem, voordat je een reis daadwerkelijk boekt, even contact met ons op om dit te verifiëren. 

2. Paspoort, visa en andere reispapieren
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat paspoorten, visa, gezondheidscertificaten, bewijs van vaccinaties en andere vereiste documentatie in orde zijn voor de landen die bezocht worden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich (via ambassades, de GGD en/of andere bevoegde instanties) te laten informeren welke vereisten er gesteld worden voor een bezoek aan een bepaald land.

Reist u met een kind? Let er op dat u bepaalde documenten nodig heeft om aan te tonen dat u rechtmatig met het kind reist.

Peri Peri Reizen Reizen en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen, schades of aanspraken als de klant voordat de tour begint niet correct de vereiste documentatie en aanhangende zaken in orde heeft.

2.1 Reisdocumenten en visa
Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je bij vertrek de juiste reisdocumenten hebt. Na het voldoen van de factuur aan Peri Peri Reizen ontvang je reisbescheiden waarop aangegeven staat op welk tijdstip en op welke locatie je tour vertrekt. Het is je eigen verantwoordelijkheid op tijd en op de juiste locatie aanwezig te zijn. Te laat aanwezig zijn op de juiste locatie kan tot gevolg hebben dat de tour zonder jou vertrekt. Peri Peri Reizen is niet verantwoordelijk, of verplicht tot, het zorgen voor een vervangende tour als hier niet aan voldaan wordt.

Zorg er voor dat je paspoort na terugkomst nog minstens zes maanden geldig is en nog voldoende lege pagina’s heeft. Indien er onvoldoende ruimte is in het paspoort kan de toegang tot een land geweigerd worden en zal de reiziger moeten terugkeren naar het land van herkomst.

3. Aanschaf vliegticket
Peri Peri Reizen regelt geen vliegtickets, deze dient de klant zelf te verzorgen. Zorg voor voldoende marge tussen het einde van de tour en het begin van de terugreis. Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden/vertragingen voordoen onderweg. Houd in elk geval minimaal 1 dag speling tussen het einde van de tour en de aanvang van de terugvlucht.

Belangrijk: schaf het vliegticket pas aan op het moment dat wij uw deelname aan de reis bevestigd hebben door middel van het toesturen van uw reisvoucher. Peri Peri Reizen is niet verantwoordelijk te houden als je deelname niet bevestigd kan worden, nadat je al een vliegticket gekocht hebt.  

4. Verzekering
Een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering is verplicht tijdens al onze reizen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om er voor te zorgen dat hij/ zij deze verzekeringen heeft en de benodigde papieren aan de gids kan tonen voordat de reis begint. Elke consequentie van het niet in orde hebben van bovengenoemde papieren is de verantwoordelijkheid van de klant.

5. Bagage
Alle bagage en persoonlijke bezittingen zijn ten alle tijden de klant’s verantwoordelijkheid en Peri Peri Reizen en haar partners accepteren geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan de eigendommen van de klant, op wat voor manier dan ook. Per persoon mag iedere passagier een tas meenemen van maximaal 20 kilogram en één stuk handbagage.

Let op: neem géén (harde) koffer mee, maar een backpack. Achterin de overlanding truck zijn kluisjes, waar wel een tas in kan, maar geen koffer. Als je reist met een koffer, moet die onbeheerd in het gangpad worden weggelegd. Onderweg gaat de koffer schuiven en glijden en dit veroorzaakt schade aan je koffer en is gevaarlijk voor andere reizigers. Koffers worden niet toegelaten.

6. Risico’s
De klant accepteert dat alle tours een avontuurlijke aard hebben een een element van persoonlijk risico bevatten. Noch Peri Peri Reizen of een van haar partners zal verantwoordelijk worden gehouden op wat voor manier dan ook voor enig letsel, de dood of schade aan eigendommen, op wat voor manier dan ook ontstaan. De klant stemt hiermee in en stelt Peri Peri Reizen en haar partners niet aansprakelijk voor zulke claims. De klant accepteert de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s tijdens de tour.

7. Gezondheid
De klant accepteert dat deelnemen aan een reis een bepaalde mate van fysieke gesteldheid en gezondheid vereist en het is de klant’s plicht om er zeker van te zijn dat hij/ zij medisch fit is om de reis te maken. Peri Peri Reizen en haar partners vereisen een doktersverklaring dat een klant medisch fit is wanneer een klant ouder dan 65 jaar is.

Het is belangrijk om van tevoren te weten of je vaccinaties nodig hebt en malariapillen. Raadpleeg altijd de plaatselijke GGD om dit te controleren. Ook kun je bij een aantal Bevervestigingen in Nederland je vaccinaties halen bij de reisdokter (www.reisdokter.nl). Dit kan in de avonduren en op zaterdagen. Je kunt ook terecht op de website www.lcr.nl of bij de Informatielijn Reizigers: 0900-9584. Peri Peri Reizen kan niet beoordelen of een deelnemer met gezondheidsbeperkingen in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken. Hiervoor zul je, in geval van twijfel, naar een arts moeten gaan.

Lees hier meer over de gezondheidrisico's tijdens deze reis

8. Autoriteit tijdens de tour
De beslissingen van de gids tijdens de reis zullen ten alle tijden beslissend en bindend zijn. De klant dient ten alle tijden aan de wetten, gebruiken en douane- voorwaarden van de te bezoeken landen voldoen. Mocht de klant zich niet houden aan het bovenstaande of mocht de klant een last zijn voor de rest van de groep, dan kan de gids besluiten om betreffende klant van de tour uit te sluiten, zonder teruggave van de reissom. De klant zal op eigen kosten terugkeren naar huis.

9. Reizen met een open mind
Elk land heeft haar eigen charmes en is anders. Dat weet je en daarom ga je er ook heen. Om eens echt een andere wereld mee te maken en uit je normale leventje thuis te kruipen. Dit betekent dat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. Daar doe je het natuurlijk ook voor. Echter, er kunnen altijd bepaalde dingen gebeuren waar van tevoren geen rekening mee is gehouden. Sommige dingen zijn nou eenmaal anders dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in bijvoorbeeld Afrika van wat wij hier gewend zijn. Houd hier alsjeblieft rekening mee, zodat eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend kan zijn omdat je hier totaal niet op gerekend had.

10. Gorilla-tours en gorilla permits
Het is erg lastig om permits toegewezen te kregen. Daarom zijn we op dit onderdeel van de tour genoodzaak flexible te zijn. Het kan zijn dat we de berggorilla bezoeken in Uganda, maar de berggorila houdt zich ook op in Rwanda of in Democratic Republic of Congo. Logischerwijs trekt de gorilla zich weinig aan van landsgrenzen. Het hangt dus van de gorilla en van de lokale authoriteiten af (die de permits moeten uitgeven) waar we de gorilla’s bezichtigen.

We trekken een aantal dagen uit voor de gorilla trek. Houd er rekening mee dat de gorilla trek slechts een dag is. De andere dagen houden we achter de hand, voor het geval de gorilla’s zich niet laten zien of het bemachtigen van permits lastig blijkt te zijn.

Nogmaals: de intinerary voor Gorilla-tours is flexibel en kan, zonder dat dat vooraf afgekondig wordt, veranderd worden van route om de gorillabezichtigingen mogelijk te maken. Ook de prijs van een gorillapermit kan, zonder dat dat voorafgekondigd wordt, veranderd worden.

Uiteraard doen we er alles aan om de reisbeschrijving en permitprijs zoals beschreven aan te houden.

Een gorilla permit is non-refundable en niet te wijzigen in data.

11. Alleen op reis
Boek je alleen, dan deel je een tweepersoonskamer of tweepersoonstent met een reisgenoot van hetzelfde geslacht voor zover dit mogelijk is. Wil je verzekerd zijn van een eigen kamer of tent, dan kunnen we die, indien beschikbaar, voor je boeken. De eenpersoonstoeslag (Single Supplement) daarvoor vind je bij de aanvullende informatie bij de betreffende reis.

12. Uitgebreide reisinformatie
Op www.periperireizen.nl vind je bij iedere reis of tour praktische informatie en een uitgebreide dag-tot-dagbeschrijving. Lees deze belangrijke informatie goed door, ze vormt een onderdeel van de reisovereenkomst. De uitgebreide reisinformatie wordt je niet automatisch toegestuurd. Als je geen internet toegang hebt, sturen we je op verzoek graag een afdruk toe.

13. Betaling en factuur
Na het bevestigen van je boeking ontvang je binnen enkele dagen je reisvouchers, vertrekinformatie en een factuur met het rekeningnummer waarop de reissom betaald dient te worden. De reis is pas bevestigd wanneer de betaling geheel ontvangen is. Controleer de boeking en de namen van de deelnemers. Je dient de gehele reissom te betalen binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur. Bij boekingen binnen drie weken voor vertrek moet het totale bedrag als spoedbetaling worden overgemaakt. Wanneer je een reis boekt binnen 30 dagen voor de vertrekdatum, dient de volledige betaling binnen 48 uur na ontvangst van de factuur voldaan te zijn.

Peri Peri Reizen behoudt zich het recht voor om, als de factuur niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan, de reis eenzijdig te annuleren en de annuleringsvoorwaarden (die hierna genoemd worden) toe te passen. 

14.1 Wijzigingen of annulering door Peri Peri Reizen
Wij organiseren reizen met een avontuurlijk karakter. Er kunnen zich bepaalde (overmachts)omstandigheden voordoen die ons noodzaken, ter plaatse of voor vertrek, wijzigingen in route, accommodatie of vervoer door te voeren.

Mogelijk dienen zich omstandigheden aan waardoor Peri Peri Reizen de tour dient te annuleren. Zie hiervoor de paragraaf “overmacht”.

14.2 Overmacht
Onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld oorlogen, mechanische problemen aan voertuigen, het weer, stakingen, rellen en andere onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van Peri Peri Reizen liggen kunnen vertragingen of veranderingen aan de tour teweegbrengen. Peri Peri Reizen zal niet verantwoordelijkheid gehouden kunnen worden op wat voor manier dan ook voor dit soort gebeurtenissen of gevolgen (annulering van de tour) daarvan.

14.3 Wijzigingen aanbrengen in een bestaande boeking
Je kunt een bestaande tour kostenloos wijzigen tot 60 dagen voor vertrek. Voor het wijzigen van de vertrekdata van een geboekte tour, korter dan 60 dagen voor vertrek, wordt 15% van de reissom of een onkostenvergoeding van 140 euro in rekening gebracht – welke van de twee het hoogst is.

Een gorilla permit is non-refundable en niet te wijzigen in data. Wordt een tour waarin een gorilla permit is opgenomen gewijzigd, dan worden de kosten van een nieuwe gorilla permit bij de onkostenvergoeding voor de wijziging opgeteld.

14.4 Annuleren en annuleringsvoorwaarden
Een reis dient per mail bij Peri Peri Reizen opgezegd te worden en is pas daadwerkelijk geannuleerd als dit schriftelijk is bevestigd door Peri Peri Reizen. Mocht je je geboekte reis onverhoopt moeten annuleren, dan geldt vanaf 2015 het volgende:

– bij een annulering van meer dan 60 dagen voor vertrek wordt 100% van de reissom vergoed;
– bij een annulering van 60 tot 30 dagen voor vertrek wordt 50% van de reissom vergoed;
– bij een annulering van 29 tot 10 dagen voor vertrek wordt 25% van de reissom vergoed;
– bij een annulering van minder dan 10 dagen voor vertrek wordt 10% van de reissom vergoed.

Let op:
1. Gorilla permits zijn uitgesloten van vergoeding.
2. Voor reizen die geboekt zijn vóór 2015 geldt dat 25% van de reissom bij annulering niet vergoed wordt.

Elke passagier die na de vertrekdatum van een reis deelneemt, of helemaal niet, of juist de reis verlaat voordat deze is beeindigd om wat voor reden dan ook, heeft geen recht op een teruggave van geld van Peri Peri Reizen noch van haar partners, en kan geen aanspraak maken op een claim voor enige extra kosten. Groepsreizen gaan door onder voorbehoud van een minimum aantal boekingen. Wanneer dat aantal niet wordt gehaald, behoudt Peri Peri Reizen of haar partners zich het recht voor om de reis te annuleren. Er is dan recht op een volledige teruggave van het totale bedrag van de reis zelf. Peri Peri Reizen en haar partners behouden zich het recht voor om een reis te annuleren, zonder voorafgaande melding wanneer dit onvermijdelijk is. In dat geval krijgt client het reeds betaalde bedrag terug. Dit is de enige verantwoordelijkheid van Peri Peri Reizen en haar partners naar de client toe en er kan geen andere claim worden neergelegd.

15. Minimale groepsgrootte om een reis doorgang te laten vinden
In het uitzonderlijke geval dat het minimum aantal boekingen om een reis te laten doorgaan (4) niet wordt bereikt, hoor je dat uiterlijk 21 dagen voor vertrek. In dat geval vindt er restitutie van de reissom plaats. Het maken van een boeking op het moment dat het minimale aantal deelnemers nog niet bereikt is, is op eigen verantwoordelijkheid van de reiziger. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger tijdig en vooraf te informeren over het aantal deelnemers op het moment van boeking. Peri Peri Reizen heeft hierin geen actieve vooraf informatieverstrekkende rol. De reissom zal bij annulering vanwege te weinig reizigers vergoed worden. Eventuele andere gemaakte kosten zoals bijvoorbeeld vliegtickets, hotelovernachtingen, transport etc. niet.

16. Informatie voor vertrek
Na je boekingsbevestiging informeren wij je, indien van toepassing, via e-mail over je reis. Geef daarom altijd bij boeking je e-mailadres aan ons door. Heb je geen e-mailadres, dan sturen we je de noodzakelijke informatie per post.

17. De reissom
Bij elke reis staat precies aangegeven wat inclusief is.